Baldones NAI

Pasūtītājs: AS „Siguldas būvmeistars”

Izpildītāji: Ģenerāluzņēmējs AS "Siguldas būvmeistars"

Gads: 2009 — 2010

Darbības virzieni:
Skiču projekts, Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

Baldones NAI (1200 m3/dnn) tehniskā projekta izstrāde, tehnoloģisko iekārtu piegāde, montāža, palaišana – ieregulēšana (projektēšana, būvniecība saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu)