NAI, atdzelžošanas stacija Krāslavā

Pasūtītājs: PER AARSLEFF A/S

Izpildītāji: Ģenerāluzņēmējs: AS "Per AArsleff"

Gads: 2008 — 2009

Darbības virzieni:
Skiču projekts, Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība mazāk

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Krāslavā.

Projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Krāslavā” ietvaros:

  • Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas (Q=2500m3/dnn) skiču projekts un tehniskais projekts;
  • Autoruzrauga pienākumi saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.