Ūdens sūkņu stacija „Daugava”

Pasūtītājs: SIA Rīgas ūdens

Gads: 2008 — 2009

Darbības virzieni:
Skiču projekts, Tehniskais projekts, Saskaņošana mazāk

Ūdens sūkņu stacijas „Daugava” skalojamo ūdeņu kanalizācijas spiedvada tehniskā projekta izstrāde.

Tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas izstrāde:

  • KSS 110l/s un DN 400 mm kanalizācijas spiedvada projektēšana no dzeramā ūdens sagatavošanas un pārsūknēšanas stacijas „Daugava” līdz Mūkusalas KSS skalojamo ūdeņu novadīšanai.