Iepirkumu dokumentācija Ventspils siltumapgādei

Pasūtītājs: SIA Ventspils Energo

Gads: 2006 — 2008

Darbības virzieni:
Tehniskais projekts, Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem, Finansējuma pieteikuma sagatavošana mazāk

Iepirkumu dokumentāciju izstrāde ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā Ventspils centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības projektam.

Projektu skices un iepirkuma dokumentācijas izstrāde saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu:

  • Ventspils centralizētās siltumapgādes sistēmas saistvada projektēšanai un būvniecībai;
  • 40MW koģenerācija stacijas projektēšanai un būvniecībai
  • Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība saistvada un koģenerācijas stacijas projektēšanai un būvniecībai Venstspilī
  • iepirkuma dokumentācija konsultanta pakalpojumiem koģenerācijas stacijas būvuzņēmēja izvēlei