Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils – II. kārta

Pasūtītājs: LR Vides ministrija

Gads: 2006 — 2009

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Projektam ''Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils – II kārta''.

Inženiera funkciju nodrošināšana saskaņā ar FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem un būvuzrauga funkciju nodrošināšana saskaņā ar LR likumdošanu 3 būvdarbu līgumiem:

  • Līgums Nr.1 Daugavpils ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu rekonstrukcija – 18ŪSS un 22 KSS rekonstrukcija, poldera sūkņu stacija ar jaudu 9 000 m3/st.; 3 jaunas artēziskās akas.
  • Līgums Nr.2 Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšana un modernizācija – 22 000 m3/dnn, maks. 5 000 m3/st.
  • Līgums Nr.3 Daugavpils ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – 50 km ārējais ūdensvads un kanalizācija.