Ūdenssaimn. austrumlatvijas upju baseinā

Pasūtītājs: LR Vides ministrija

Gads: 2005 — 2010

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās, 1. kārtas būvdarbu būvuzraudzība un Inženiera funkcijas:

 • 21 būvdarbu līgums saskaņā ar FIDIC Sarkano grāmatu – Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 18 pilsētās, no kurām lielākās:
 1. Valmiera – K1=13,56 km; Ū1=11,26 km; 2 KSS rekonstrukcija
 2. Salaspils – K1=10,50 km; Ū1=12,40; 2 KSS rekonstrukcija
 3. Ķekava – K1=14,08 km, 6 rūpn. izgatavotas KSS
 4. Ogre – K1=5,48 km; Ū1=8,02 km; 5 KSS rekonstrukcija; 1 rūpn. izgatavota KSS
 5. Sigulda – K1=12,00 km; Ū1=1,20 km
 6. Cēsis – K1=4,14 km; Ū1=4,41 km, 1 KSS rekonstrukcija
 7. Alūksne – K1=4,31 km; Ū1=3,70 km, 5 KSS rekonstrukcija
 8. Smiltene – K1=2,64 km; Ū1=4,59 km; 1 KSS rekonstrukcija, 1 rūpn. izgatavota KSS
 9. Priekule – K1=5,76 km, 3 rūpn. izgatavotas KSS
 10. Dagda – K1=2,49 km; Ū1=1,40; 5 KSS rekonstrukcija
 11. Cesvaine – K1=1,81 km; Ū1=2,12 km
 12. Limbaži – K1=3,26 km; 3 KSS rekonstrukcija
 • 14 projektēšanas un būvdarbu līgumi saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un būvniecība;
 • 14 projektēšanas un būvdarbu līgumi saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu – dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas, artēziskie urbumi, maģistrālie ūdensvadi