Bīstamo atkritumu izgāztuve „Kosmoss”

Pasūtītājs: LR Valsts vides dienests

Gads: 2010 — 2011

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Vēsturiski piesārņotās vietas „Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve „Kosmoss”” sanācijas darbu inženiertehniskā uzraudzība

Šķidro un pastveida bīstamo atkritumu sanācija 5.16 ha lielā teritorijā, teritorijas rekultivācija un nožogošana.