Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts

Pasūtītājs: LR Vides ministrija

Izpildītāji: AS "Plantcenter” (Somija) un "Berry International" (Īrija)

Gads: 2004 — 2008

Darbības virzieni:
Ķīmiskās analīzes, plūsmas un citi mērījumi, aprēķini, koncepcijas, Skiču projekts, Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Būvdarbu projektēšana, iepirkuma dokumentu sagatavošana un būvdarbu tehniskā uzraudzība (FIDIC Sarkanā grāmata):

 • Atdzelžošanas stacijas ar jaudu 6000 m3/dnn un ūdenstorņa ar tilpumu 800 m3 rekonstrukcija Dzintaros;
 • Atdzelžošanas stacijas ar jaudu 6000 m3/dnn rekonstrukcija un otrā pacēluma rezervuāru un sūkņu stacijas izbūve Jaundubultos, ietverot 12 artēzisko aku renovāciju ar debitu 10 – 15 l/s;
 • Kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija Apes, Upes un Sēravotu ielās;
 • Ķemeru notekūdeņu pieslēgšana pilsētas sistēmai Tūristu ielā, nodrošinot kopēju attīrīšanu Slokas jaunbūvējamās attīrīšanas ietaisēs;
 • Ķemeru ūdenstorņa ar tilpumu 300 m3 rekonstrukcija;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Jūrmalas pilsētā ar kopējo garumu 27, 89 km. – 1 ŪK tīklu tehniskais projekts

Būvdarbu tehniskā uzraudzība saskaņā ar LBN un Inženiera pakalpojumi FIDIC būvdarbu līgumiem:

 • saskaņā ar FIDIC Sarkano grāmatu: kanalizācijas kolektoru skalošana un rekonstrukcija;
 • saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu: Kauguru ŪAS būvniecība ar max jaudu 415 m3/st., 6500 m3/diennaktī, otrā pacēluma sūkņu stacija ar jaudu 470 m3/st., tīrā ūdens rezervuārs ar tilpumu 1200 m3, trīs jaunas ūdens ieguves akas

Tehniskā palīdzība PIV projekta vadībā un izpētes:

 • Inženiertopogrāfiskā izpēte;
 • Digitālo inženiertopogrāfisko karšu datubāzes izveide;
 • Uzmērīšana un inženiertehniskā izpēte