Ventspils ūdensaimn. Projekta II. Kārta dok.

Pasūtītājs: LR Vides ministrija

Gads: 2004 — 2005

Darbības virzieni:
Ķīmiskās analīzes, plūsmas un citi mērījumi, aprēķini, koncepcijas, Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Iepirkuma dokumentu sagatavošana Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta II. kārtas līgumiem

Tehniskā palīdzība: Iepirkuma dokumentu sagatavošana Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta II. kārtas (vidējā termiņa programma 2006 – 2009. gads) līgumiem:

  • būvdarbu līgumam saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas noteikumiem „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un tīklu uzturēšanas iekārtu piegāde”, budžets – 6,100 milj. LVL; ŪK tīkli > 68 km;
  • apvienotās būvprojektēšanas un būvdarbu līgumam saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas noteikumiem „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve jaunajās apkalpes teritorijās. Maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija”, budžets – 8,296 milj. LVL; ŪK tīkli >78 km;

Pakalpojumu līgumam:

  • projektēšanas/ būvniecības līguma un būvdarbu līguma inženiertehniskā uzraudzība, budžets – 0,750 milj. LVL

Izpētes:

  • Kanalizācijas spiedvadu izpēte un ilgtermiņa programmas sagatavošana
  • Staldzenes ūdensgūtnes izpēte
  • Kanalizācijas kolektoru skalošana un izpēte
  • Inženierģeoloģija un Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana