NAI iekārtas Piņķos

Pasūtītājs: Babītes pagasta padome

Izpildītāji: Apakšuzņēmējs SIA "Amatnieks"

Gads: 2004 — 2005

Darbības virzieni:
Ķīmiskās analīzes, plūsmas un citi mērījumi, aprēķini, koncepcijas, Skiču projekts, Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Ģenerāluzņēmēja funkcijas, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

Piņķu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu atūdeņošanas iekārtas :

  • Tehnoloģisko iekārtu piegāde, montāža, uzstādīšana, palaišana un ieregulēšana