Olaines ūdens sagatav. stacija

Pasūtītājs: Olaines pilsētas dome

Gads: 2003 — 2004

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvuzraudzība

ŪAS, ūdens krājrezervuāru un sūkņu stacijas būvniecība, iekārtu uzstādīšana, palaišana un ieregulēšana:

  • Būvdarbu tehniskā uzraudzība;
  • Tehniskā palīdzība