Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekts

Pasūtītājs: LR Vides ministrija

Gads: 2002 — 2005

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

ISPA līdzfinansētā Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbu tehniskā uzraudzība saskaņā ar LBN un Inženiera pakalpojumi FIDIC būvdarbu līgumiem un palīdzība projektu ieviešanas vienībai projektu vadībā šādiem būvdarbu līgumiem :

  • saskaņā ar FIDIC Sarkano grāmatu: ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana, kopgarums 53,75 km;
  • saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu: ŪAS būvniecība; 5,13 km maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija; Ogsila ūdensgūtnes paplašināšana – 11 jaunu artēzisko urbumu ar kopējo jaudu 20 000 m3/dnn urbšana un apsaiste; maģistrālā ūdensvada izbūve no 2. pacēluma līdz upes pārvadam;
  • saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu: NAI projektēšana un būvniecība ar kopējo jaudu 19 200 m3/dnn un 7 KSS rekonstrukcija