Atdzelžošanas stacija Grobiņā

Pasūtītājs: PU "Grobiņas siltums”

Izpildītāji: Apakšuzņēmējs SIA "Grobiņas SPMK"

Gads: 2002 — 2005

Darbības virzieni:
Ķīmiskās analīzes, plūsmas un citi mērījumi, aprēķini, koncepcijas, Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Ģenerāluzņēmēja funkcijas, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

(FIDIC Dzeltenā grāmata) : Zematslēgas projekts atdzelžošanas stacijas kompleksa izbūvei Grobiņas pilsētā (55 m3/st.)

  • ŪAS tehniskā projekta izstrāde
  • ŪAS Būvniecība