Balvu NAI rekonstrukcija

Pasūtītājs: SIA «SAN-TEX»

Gads: 2002 — 2005

Darbības virzieni:
Ķīmiskās analīzes, plūsmas un citi mērījumi, aprēķini, koncepcijas, Skiču projekts, Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Balvu pilsētas NAI rekonstrukcija saskaņā ar FIDIC Dzeltenu grāmatu :

- Projekta priekšizpēte ;
- Tehniskā palīdzība ;
- Konkursa dokumentu izstrāde būvdarbiem ar DEPA / SIDA finansējumu;
- Būvdarbu tehniskā uzraudzība.