Dokumentu izstrāde Rēzeknes ūdenssaimn.

Pasūtītājs: LR Vides ministrija

Gads: 2003 — 2003

Darbības virzieni:
Skiču projekts, Projekta ieceres sagatošana mazāk

Skiču projekta izstrāde, iepirkuma dokumentācijas izstrāde

- TEP aktualizēšana ;
- Skiču projekta izstrāde ŪK tīkliem >15 km;
- ISPA Konkursa iepirkuma dokumentu sagatavošana, līguma budžets – 0,7 milj. LVL;
- Tehniskā palīdzība