NAI izbūve Piņķos

Pasūtītājs: Babītes pagasta padome

Izpildītāji: Apakšuzņēmējs SIA "Amatnieks"

Gads: 2002 — 2004

Darbības virzieni:
Ķīmiskās analīzes, plūsmas un citi mērījumi, aprēķini, koncepcijas, Skiču projekts, Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Ģenerāluzņēmēja funkcijas, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

Zematslēgas projekts – projektēšana un būvniecība – notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvei Babītes pagasta Piņķos (1200m3/dnn):

- Tehniskā projekta izstrāde;
- Celtniecības darbu veikšana;
- Tehnoloģisko iekārtu piegāde, montāža, palaišanas un ieregulēšana