Tukuma ūdens attīrīšanas stacija

Pasūtītājs: Tukuma pašvaldības SIA

Gads: 2001 — 2003

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Tukuma pilsētas ūdensgūtnes un dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas rekonstrukcijas būvuzraudzība.

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas (3900m³/dn) būvdarbu uzraudzība:

- Pasūtītāja pārstāvis saskaņā ar FIDIC Sudraba grāmatu ;
- Būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LBN ;
- Tehniskā palīdzība