Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā

Pasūtītājs: SIA „Koger vide”

Izpildītāji: Ģenerāluzņēmējs: "Koger un partneri"

Gads: 2009 — 2010

Darbības virzieni:
Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

Notekūdeņu padeves un attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko daļu būvprojektēšana, piegāde, montāža, palaišana un ieregulēšana – Ludzas NAI (2643 m3/dnn) un KSS rekonstrukcija: Jurdža ielas KSS (Q=120 m3/h) un Jelgavas ielas KSS (Q=250 m3/h).