Talsu NAI, tīkli

Pasūtītājs: Talsu pilsētas dome

Gads: 2000 — 2002

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Talsu NAI, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija :

  • Būvdarbu tehniskā uzraudzība saskaņā ar FIDIC Sarkano grāmatu ;
  • Būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LBN.