Aizputes kanalizācijas sistēmas

Pasūtītājs: A/S “RBS Skals”

Gads: 2003 — 2004

Darbības virzieni:
Tehniskais projekts, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

Aizputes un Grobiņas kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas projekts (Phare CBC) (1757 m3/dnn):

  • Darba rasējumu izstrāde Aizputes NAI tehnoloģijai ;
  • Tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana Aizputes NAI