Ūdenssaimn. 19 austrumlatvijas upju baseinā

Pasūtītājs: LR Vides ministrija

Gads: 2005 — 2007

Darbības virzieni:
Projekta ieceres sagatošana mazāk

Tehnisko projektu izstrādes un iepirkuma dokumentācijas izstrādes uzraudzība:

  • iepirkuma dok. t.sk. tehnisko projektu izstrādes kvalitātes uzraudzība