Ūdenssaimn. pakalpojumu attīstība Saldū

Pasūtītājs: SIA „Saldus komunālserviss”

Gads: 2009 — 2011

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Inženiera funkciju nodrošināšana saskaņā ar FIDIC Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem un būvuzraudzības pakalpojumi saskaņā ar LR likumdošanu būvdarbu līgumam „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšana Saldū”:

  • Būvdarbu līgums Nr.1-2009: K1 izbūve = 17.1 km; U1 izbūve = 17.2 km; Ksp izbūve = 2.05 km, KSS rekonstrukcija: Celtnieku iela Q=90m3/st., Novadnieku Q=18m3/st., Irbenieku Q=18m3/st.