BAS Daugavgrīva rekonstrukcija

Pasūtītājs: SIA "Rīgas ūdens"

Gads: 2009 — 2010

Darbības virzieni:
Skiču projekts, Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Skiču projekta, tehnisko specifikāciju un iepirkuma dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas NAI modernizācijai un jaudas palielināšanai līdz 200 000 m3/dnn ar maksimālo stundas plūsmu līdz 17 700 m3/st.