Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavā

Pasūtītājs: SIA „Koger vide”

Izpildītāji: Ģenerāluzņēmējs: "Koger un partneri"

Gads: 2009 — 2010

Darbības virzieni:
Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

Notekūdeņu padeves un attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko daļu būvprojektēšana, piegāde, montāža, palaišana un ieregulēšana – Kārsavas NAI (414 m3/dnn) rekonstrukcija un Alejas ielas KSS (Q=52 m3/h) ar spiedvadu (150 m) būvniecība.