Mazsalaca, Rūjiena 2. daļa

Pasūtītājs: SIA „Koger vide”

Gads: 2009 — 2010

Darbības virzieni:
Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju būvniecība Mazsalacā un Rūjienā” 2.daļa”.

Mazsalacas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (520 m3/dnn) būvprojektēšana, mehānisko un elektrisko iekārtu montāža, palaišana, ieregulēšana un autoruzraudzība.