Ogres ūdenssaimn. proj. 2. kārta

Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne”

Gads: 2009 — 2011

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Inženiera funkciju nodrošināšana saskaņā ar FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas līguma noteikumiem un būvuzraudzības pakalpojumi saskaņā ar LR likumdošanu 4 būvdarbu līgumiem:

  • Būvdarbu līgums Nr.4 (Dzeltenā gr.): Ūdensgūtnes ierīkošana Zilajos kalnos – 6 jaunu artēzisko urbumu urbšana un apsaiste, maģistrālais ūdensvads no artēziskajiem urbumiem līdz ŪAS 1.16 km.

Būvdarbu līgumi Nr.5 (Sarkanā gr.): Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu atjaunošana un paplašināšana:

  • 5.1 līgums – ieskaitot kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi Jaunogrē – Ū1 paplašināšana 5.96 km, Ū1 rekonstrukcija 4.17 km, K1 tīklu izbūve 4.23 km (tsk. 2 jaunu KSS un spiedvadu 0.93 km izbūve), K1 rekonstrukcija 4.14 km;
  • 5.2 līgums – ieskaitot kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju un izbūvi, un veco aku tamponēšana Loka ielas rajonā – U1 jauns 8.9 km – Ū1 rekonstrukcija 2.3 km, veco aku tamponēšana ( 3 gab.), K1 izbūve 7.47 km (t.sk. 1 jaunas KSS un Ksp 0.1 km izbūve), K1 rekonstrukcija 1.2 km, Čiekuru ielas KSS rekonstrukcija Q=125 m3/h, H=14 m, P=15 kW;
  • 5.3 līgums – ieskaitot kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju un izbūvi, un veco aku tamponēšana Pārogrē – Ū1 jauns 6.33 km, Ū1 rekonstrukcija 0.5 km, veco aku tamponēšana (6 gab.), K1 jauns 6.34 km (t.sk. 3 jaunas KSS un jauna Ksp 0.34 km izbūve, K1 rekonstrukcija 1.51 km, 2 KSS rekonstrukcija Draudzības ielas (Q 125 m3/h, H=20 m, P=22 kW) un Akmeņu ielas (Q 25 m3/h, H=28 m, P=3 kW).