Vidusdaugavas atkritumu poligons

Pasūtītājs: SIA Vidusdaugavas SPAAO

Gads: 2009 — 2011

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Vidusdaugavas sadzīves atkritumu poligona būvniecība.

Sadzīves atkritumu poligona Mežāres pagastā „Dziļā vāda” un 3 atkritumu pārkraušanas staciju izbūve Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu projekta ietvaros – būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība