Pļaviņu NAI un KSS rekonstrukcija

Pasūtītājs: Pļaviņu pašvaldības SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Izpildītāji: Apakšuzņēmējs AS "Siguldas būvmeistars"

Gads: 2009 — 2010

Darbības virzieni:
Ķīmiskās analīzes, plūsmas un citi mērījumi, aprēķini, koncepcijas, Skiču projekts, Tehniskais projekts, Saskaņošana, Autoruzraudzība, Ģenerāluzņēmēja funkcijas, Iekārtu komplektēšana un piegāde, Montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbi, Ieregulēšanas darbi un garantijas laika apkope mazāk

„Ūdenssaimniecības attīstība Pļaviņās”, „Pļaviņu NAI un KSS rekonstrukcija”.

Pļaviņu NAI (917m3/dnn) un Bebrulejas, Jaunā krasta un Pļavu ielas KSS rekonstrukcija – apvienotā būvprojektēšana un būvniecība (saskaņā ar FIDIC Dzelteno grāmatu)