Cēsu ūdenssaimn. proj. III. kārta

Pasūtītājs: Cēsu pašvaldības SIA „Vinda”

Gads: 2009 — 2010

Darbības virzieni:
Būvuzraudzība, Inženiera pakalpojumi saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem mazāk

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas inženiertehniskā būvuzraudzība.

Inženiera funkciju nodrošināšana saskaņā ar FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas līgumu noteikumiem un būvuzrauga funkciju nodrošināšana saskaņā ar LR likumdošanu 3 būvdarbu līgumiem:

  • Būvdarbu līgums Nr.4 „Krasta ielas kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija” (Dzeltenā grāmata) – DN400 Ksp rekonstrukcija 4 km, KSS rekonstrukcija
  • Būvdarbu līgumi Nr.5 „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve” (Sarkanā grāmata):
    • 1. daļa, līgums nr.5.1: Ū1 – 6,5 km, 8 gab. spiediena reduktori, 15 gab. plūsmas mērītāji, 2 artēzisko aku tamponēšana, K1 – 12,35 km, Ksp – 0,7 km, 3 jaunas KSS;
    • 2. daļa, līgums nr.5.2: Ū1 – 3,4 km, III. pacēluma SS rekonstrukcija, K1 – 4,9 km;
    • 3. daļa, līgums nr.5.3: Ū1 – 2,6 km, K1 – 3,8 km.