Pakalpojumi

Būvuzraudzība

Viena no SIA „Lakalme” struktūrvienībām veic ūdensapgādes, kanalizācijas, vides infrastruktūras būvniecības projektu, kā arī civilo būvniecības objektu būvuzraudzību.
Lielākā daļa no būvprojektiem tiek būvēta ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu fondu palīdzību, tas nozīmē, ka objektu būvniecība notiek pēc Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (FIDIC) noteikumiem un atbilst Eiropas standartu prasībām. Būvuzraudzība pēc FIDIC stipri atšķiras no tās, kuru veic pēc Latvijas būvnormatīvu noteikumiem.

SIA „Lakalme” strādā augsti kvalificēti, sertificēti speciālisti ar ilggadīgu būvdarbu vadītāju un būvuzraugu darba pieredzi.

Vairāki būvobjekti, kurus uzraudzīja mūsu speciālisti, saņēma Latvijas Būvnieku Asociācijas Diplomus un balvas, nominācijā „Gada labākā būve”.