Pakalpojumi

Projektu vadība un konsultācijas

Lai gan lielākā daļa valsts un pašvaldību organizētie vides infrastruktūras būvniecības projekti, kuru plānošanā, izstrādē un realizācijā piedalāmies ietver arī virkni ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma nosacījumiem saistītu specifisku pasākumu un nepieciešamību pēc pakalpojumiem, tie visi lielākā vai mazākā mērā ievēro projekta organizācijas formu. Mūsu vadošo speciālistu rīcībā ir ne tikai vairāk kā 10 gadu pieredze būvniecības projektu vadīšanā, bet arī zināšanas projektu vadības teorijā ar Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) D līmeņa speciālistam atbilstošu kvalifikāciju, piedāvājam gan tehniska rakstura konsultācijas, gan arī ar projektu vadību saistītus pakalpojumus dažādās projekta dzīves cikla stadijās, t.sk.:

  • Projekta ieceres sagatavošana
  • Finansiālo iespēju izvērtēšana
  • Tehniskās dokumentācijas izstrāde
  • Laika grafika izstrāde
  • Piedāvājumu vērtēšana
  • Projekta izpildes pārraudzība
  • Projekta rezultātā sasniegto rādītāju izvērtēšana
  • A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību atļauju pieteikumu izstrāde