Pakalpojumi

ES finansētie projekti

 • Finansējuma pieteikuma sagatavošana
  • Projekta ietvaros nepieciešamo atskaišu sagatavošana
  • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana
  • Projekta finanšu vadība
  • Iekšējās kontroles sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana

Ņemot vērā to, ka vides infrastruktūras uzlabošana ir būtiska Eiropas Savienības prioritāte, lielākā daļa no ūdens un atkritumu saimniecības projektiem Latvijā ir finansēti no Eiropas Savienības pirmsstrukturāliem (Phare, ISPA) līdz 2004.gada 1. maijam un  strukturāliem (Kohēzijas fonds, ERAF) fondiem - pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Atbilstoši prasībām, kas izvirzītas finanšu līdzekļu izmantošanai no Eiropas Savienības fondiem piedāvājam veikt:  

 • Finansējuma pieteikuma sagatavošanu
 • Projekta ietvaros nepieciešamo atskaišu sagatavošanu
 • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu
 • Projekta finanšu vadību
 • Iekšējās kontroles sistēmas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu