Pakalpojumi

Projektēšana

SIA "Lakalme" veic vides infrastruktūras objektu projektēšanu, lielākoties pašvaldību ūdenssaimniecībām un ražošanas uzņēmumiem.

Ikviens būvobjekts ir atšķirīgs. Mūsu speciālisti izmanto gan uzkrāto pieredzi, gan inovācijas, lai atrastu katram projektam piemērotāko risinājumu. Esam izstrādājuši dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, sūkņu staciju un tehnoloģisko cauruļvadu projektus. Sadarbība ar iekārtu un materiālu ražotājiem palīdz mums projektos izmantot jaunākos tehnoloģiskos risinājumus, kas sniedz priekšrocības objekta būvniecības gaitā un ekspluatācijā.

Projekta izstrāde ietver vairākus darba etapus – esošās situācijas izpēte, skiču projekta sagatavošana un tehniskā projekta izstrāde. Ikvienā etapā mēs iesaistam piemērotas kvalifikācijas speciālistus un, ja nepieciešams, arī apakšuzņēmējus. Kad projekts izstrādāts un sākusies būvniecība, turpinām savu dalību būvobjekta tapšanā, veicot autoruzraudzību.