Par mums

Komanda

Imants Ārgalis

[ Direktors ]

Inženiera- celtnieka kvalifikācija, Rīgas Politehniskais institūts.

Sertificēts veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzību.

Henrijs Rūsis

[ Projektu vadītājs ]

Sociālo zinātņu maģistra grāds, Latvijas Universitāte

Gunita Dzene

[ Galvenā grāmatvede ]

Ekonomista kvalifikācija, Latvijas Universitāte.
Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitāte.

Kristīne Beitele

[ Ekonomiste ]

Profesionālais maģistra grāds, kvalifikācija finansists, Banku augstskola
Profesionālā bakalaura programma „Finansu menedžments”, kvalifikācija ekonomists, Latvijas Universitāte

Raitis Skuja

[ Projektēšanas grupas vadītājs ]

Inženieris-celtnieks, Rīgas Celtniecības tehnikums.

Sertificēts veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu.

Kārlis Jegermanis

[ Inženieris- tehnologs ]

Inženiera-celtnieka kvalifikācija, Rīgas Politehniskais institūts

Sertificēts veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu.

Oskars Meirāns

[ Projektu vadītājs ]

Mežsaimniecības inženiera kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

Sertificēts veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanu un būvuzraudzību.

Jurijs Šepovalovs

[ Projektētājs ]

Maģistra grāds ūdens tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā universitāte

Sertificēts veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu.

Oskars Laivenieks

[ Projektētājs ]

Būvinženieris, Rīgas Tehniskā universitāte

Linda Klokova

[ Projektētāja ]

Inženiera kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte